NOUTĂȚI

Utilizarea zilelor de concediu de odihnă anuale acumulate/nefolosite de către salariat

Din 1 aprilie 2024 întră în vigoare o nouă prevedere care reglamentează utilizarea zilelor de concediu de odihnă anuale acumulate/nefolosite de către salariat.

📄 Completările executate prin alin. (41) la art. 118 din Codul muncii stabilesc că în cazul în care salariatul, din motive întemeiate, confirmate documentar, nu își poate folosi concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic corespunzător, angajatorul cu acordul salariatului în cauză va fi obligat să-i acorde acestuia concediul de odihnă nefolosit în decurs de doi ani, începând cu anul următor celui în care i s-a acordat dreptul la concediul de odihnă anual.

👒 Tot odata, în cazurile cînd salariații au concedii de odihnă anuale nefolosite, angajatorul la finele anului calendaristic, va informa salariatul, în formă scrisă pe suport de hârtie sau în formă electronică, despre numărul zilelor de concediu de odihnă anual acumulate/nefolosite, termenul de expirare a acestora și va dispune utilizarea zilelor de concediu de odihnă anual acumulate/nefolosite de către salariat, conform programării stabilite de comun acord. Refuzul neîntemeiat al salariatului privind utilizarea zilelor acumulate/nefolosite din concediul de odihnă anual, conform programării stabilite va fi 📜 Prin Legea nr.47 din 14 martie 2024 sa stabilit că zilele de concediu de odihnă anual acumulate/nefolosite de către salariat până la intrarea în vigoare a noilor prevederi ale Codului muncii (1.04.2024) vor putea fi utilizate până la 31 decembrie 2029, separat de zilele de concediu de odihnă anual pentru anul respectiv, în baza unei programări elaborate anual de angajator de comun acord cu salariatul, ținându-se cont de necesitatea asigurării bunei funcționări a unității.

🚫 După expirarea dății de 31 decembrie 2029, zilele de concediu de odihnă anual acumulate/nefolosite se consideră stinse, cu respectarea prevederilor art. 119 alin. (1) din Codul muncii.

Pentru o consultanță privind gestionarea corectă a Resurselor Umane pentru companii din Republica Moldova, vă puteți adresa la echipa Doina Consulting, contactați-ne.

GALERIE

Urmărește-ne pe rețelele sociale