Pachet Documente pentru Credite / Împrumuturi

Dosarele de achiziții publice vor fi păstrate cinci ani

Dosarul achiziției publice se întocmește pentru fiecare procedură de achiziție publică în parte și se păstrează în decurs de 5 ani de la inițierea acesteia. Toate informațiile aferente unei proceduri de achiziție publică înregistrate în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (SIA RSAP) reprezintă o parte din dosarul achiziției respective.

La 28 octombrie, Guvernul a aprobat proiectul hotărârii pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea și păstrarea dosarului achiziției publice.

După cum a menționat ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța, prin aprobarea acestui regulament se stabilesc norme pentru întocmirea și păstrarea dosarului de achiziție publică a documentelor utilizate de către autoritatea contractantă în procesul derulării unei proceduri de atribuire, cât și cele aferente utilizării după finalizarea procedurii de atribuire, în condițiile utilizării SIA RSAP.

Astfel, dosarul achiziției publice reprezintă totalitatea atât a documentelor utilizate de către autoritatea contractantă în procesul derulării unei proceduri de atribuire, cât și a documentelor aferente utilizate după finalizarea acesteia.

Orice informație privind bunurile, lucrările sau serviciile solicitate în cadrul procedurii de achiziție publică, denumirea și datele de contact ale ofertanților, precum și denumirea și datele de contact ale operatorului economic cu care este încheiat contractul de achiziție, prețul contractului se pune la dispoziția solicitantului de către autoritatea contractantă, în cazul în care informația menționată nu este vizibilă/accesibilă în SIA RSAP.

Totodată, autoritatea contractantă va oferi, la solicitarea operatorilor economici care au depus oferte sau cereri pentru procedura de preselecție, orice informație cu privire la oferta/candidatura sa.

Proiectul prevede că documentele aferente procedurii de achiziție publică se păstrează pe suport de hârtie doar în cazul în care se aplică art.33 alin.(7) și alin.(11) din Legea privind achizițiile publice sau în cazul în care nu sunt semnate electronic și se îndosariază conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 618/1993 și Hotărârii Guvernului nr. 115/1996.

GALERIE

Urmărește-ne pe rețelele sociale