Audit Situației Financiare a Companiei

Activitatea de audit este activitatea profesională independentă care oferă asigurare în ceea ce privește informațiile conținute în situațiile financiare sau nefinanciare.

Audit financiar

In cadrul angajamentelor de audit financiar auditorii nostri vor formula o opinie asupra situatiilor financiare, sub aspectul intocmirii acestora in conformitate cu un cadru de raportare financiara aplicabil.

Este in interesul clientului si al auditorilor nostri, ca la inceputul misiunii de audit sa se convina asupra unor termeni importanti, precum:

 • obiectivul auditului situatiilor financiare;
 • cadrul de raportare financiara aplicabil si aria de aplicabilitate a auditului;
 • structura rapoartelor rezultate in urma auditului financiar;
 • accesul nelimitat al auditorului financiar la documentele companiei;
 • baza de calcul a onorariilor percepute de auditor.
 • In cadrul misiunilor de audit financiar auditorii nostri vor proceda la cunoasterea profunda a companiei dumneavostra si a mediului in care aceasta isi desfasoara activitatea, in vederea formularii unei opinii corecte.

Factorii esentiali care vor fi analizati se refera la:

 • cunoasterea pietei si a concurentei;
 • cunoasterea cererii, a niselor de piata, a comportamentului cumparatorilor;
 • particularitatile privind fluctuatia preturilor in domeniul de activitate al companiei;
 • factori de sezonalitate sau de ciclicitate a activitatii;
 • intelegerea tehnologiilor de productie si a proceselor de fabricatie;
 • analiza concentrarii aprovizionarii;
 • cunoasterea practicilor uzuale de piata in cadrul sectorului in care se opereaza;
 • identificarea principiilor contabile aplicate si intelegerea temeinica a acestora;
 • existenta unor reglementari speciale in domeniul de activitate;
 • aspecte privind fiscalitatea aplicabila;
 • existenta unor politici guvernamentale speciale in domeniul in care activeaza compania;
 • aspecte privind cerintele de mediu in domeniul de activitate al companiei;
 • factori financiari care pot afecta activitatea companiei (de exemplu rata dobanzii sau disponibilitatea finantarii);
 • pietele de desfacere ale produselor sau serviciilor companiei;
 • structura surselor de venituri;
 • produsele si serviciile obtinute de companie;
 • analiza si indentificarea celor mai importanti clienti si furnizori, concentrarea acestora si dependenta fata de acestia;
 • analiza eventualelor aliante, a participatiunilor si a colaborarilor;
 • studierea existentei eventualelor grupuri de interese in domeniul de activitate al companiei;
 • efectuarea de comert electronic (cum ar fi vanzarile prin internet sau activitatile de marketing cu tinta pe produs sau pe consumator);
 • existenta dispersiei geografice sau a segmentarii sectorului de activitate in care opereaza compania;
 • analiza locatiilor de productie, a depozitelor si a birourilor in care se desfasoara activitatea;
 • riscul de dependenta de clienti sau furnizori cheie;
 • analiza concentrarii activitatii de desfacere si de aprovizionare;
 • bugetul alocat de companie pentru cercetare si dezvoltare;
 • analiza aprofundata a tranzactiilor efectuate de companie cu partile afiliate;
 • verificarea existentei achizitiilor recente, a fuziunilor si divizarilor, a unor cedari planificate sau efectuate recent;
 • efectuarea unor investitii importante efectuate recent sau planificate;
 • verificarea vanzarii sau achizitionarii unor titluri de valoare;
 • intelegerea structurii grupului din care face parte compania;
 • verificarea existentei unor sucursale in strainatate si a ponderii tranzactiilor cu acestea;
 • verificarea garantiilor societatii;
 • daca exista angajamente financiare viitoare extrabilantiere;
 • eventuala existenta a instrumentelor financiare derivate;
 • politici si practici in cadrul companiei privind momentul recunoasterii veniturilor;
 • analiza contabilizarii valorii juste din cadrul tranzactiilor efectuate;
 • verificarea tranzactiilor in valuta, privind datoriile, creantele, reevaluarile acestora;
 • riscurile privind incetarea activitatii ca urmare a unor factori interni sau externi;
 • analiza indicatorilor cheie privind activitatea operationala,
 • profitabilitatea companiei si a evolutiei patrimoniului;
 • analizarea softului informatic utilizat pentru evidentierea operatiunilor gestionare si contabile;
 • verificarea bugetelor companiei si a abaterilor acestora fata de realizarile efective;
 • studierea eventualelor rapoarte efectuate de analisti si a rapoartelor de rating;
 • analiza comparativa a rapoartelor financiare pe perioade;
 • verificarea existentei implementarii unor strategii noi;
 • politici de stimulare a angajatilor si gradul de corelare a acestora cu performantele obtinute;
 • verificarea tendintelor existente si potentiale in domeniul de activtate al companei;

Prin analizarea elementelor prezentate anterior, auditorii nostri vor obtine o cunoastere profunda a companiei si a mediului in care aceasta opereaza, in vederea formularii unei opinii de audit.

GALERIE

Urmărește-ne pe rețelele sociale